top of page

Boya Endüstrisinde Nanoteknoloji Patentleri

Güncelleme tarihi: 5 Kas 2019

Kendisine birçok sektörde farklı kullanım alanları oluşturan nanoteknoloji araştırmalarının sonucu olarak ortaya çıkan patentlerin sayısı ise gün geçtikçe artıyor.


StoLotusan Color Paint. Lotus-Effect® ile kendi kendini temizleyen, yenilikçi dış cephe boyası. Yüzeyde su tutma yapamıyor. Ek olarak yağmur yağdığında üzerindeki kir yıkanarak kayboluyor ve yüzeyin daha temiz ve daha kuru kalmasını sağlıyor.

Boya endüstrisinde kullanılan nanoteknoloji patentlerine dair analize başlamadan önce nanoteknolojiden ve getirdiği yeniliklerlerden kısaca bahsetmek gerekir. Nanoteknoloji, bugün tam ve yüksek performanslı ürünler yapmak için geliştirilen araçlar ve teknikleri kullanarak maddeleri aşağıdan yukarıya oluşturmada tahmini gücü ifade ediyor.


Bilim insanlarının 20. yüzyıldan buyana üzerinde araştırmalar yaptığı nanoteknolojinin getirdiği yenilikler sayesinde bugün; zor kirlenen kumaşlar, dayanıklı camlar, bakteri üremesini engelleyen yüzey kaplamaları gibi pek çok ürün hayatımıza girmeye başladı. Nano malzemeler kullanılarak üretilen ürünlerin kazandığı yenilikler, çok yakın bir gelecekte birçok üründe olmazsa olmaz birer özellik olarak karşımıza çıkacak. Nano-malzemelerin ürünlere kazandırdığı başlıca özellikler ise özetle şöyle sıralanabilir:

  • Yangın geciktirme

  • Aşınmaya direnç

  • Kendisini temizleyebilme

  • Yüksek dayanıklılık

  • Bakteri ve mikrop oluşumunu engelleme

  • Su izolasyonu

  • Isı ve elektriği iletme

  • Çizilmeyi önleme


Kendisine birçok sektörde farklı kullanım alanları oluşturan nanoteknoloji araştırmalarının sonucu olarak ortaya çıkan patentlerin sayısı ise gün geçtikçe artıyor. Multi-disipliner yaklaşım ile geliştirilen nano özellikteki ürünlere ait binlerce patent her yıl veritabanlarında yayınlanıyor ve bu alanda teknoloji geliştirenlerin bilgisine sunuluyor. 2010 yılından buyana nanoteknoloji ile ilgili teknolojilere ait yayınlanan patentlerin sayısındaki artış, nano özellikteki ürünlerin hayatımıza entegre oluşunun da bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.


Nanoteknoloji patentlerindeki artış kadar, bu teknolojileri üreten ülkelerin gösterdikleri gelişimin de dikkatle izlenmesi gerekiyor. Yıllara göre yayınlanan nanoteknoloji patentlerinin başvuru sahiplerinin ülkelerini analiz ettiğimizde;

2008 yılına kadar ABD’nin üstünlüğü görülürken 2009 yılından günümüze kadar gelen sürede ise nanot