top of page

Boya Endüstrisinde Nanoteknoloji Patentleri

Updated: Nov 4, 2019

Kendisine birçok sektörde farklı kullanım alanları oluşturan nanoteknoloji araştırmalarının sonucu olarak ortaya çıkan patentlerin sayısı ise gün geçtikçe artıyor.


StoLotusan Color Paint. Lotus-Effect® ile kendi kendini temizleyen, yenilikçi dış cephe boyası. Yüzeyde su tutma yapamıyor. Ek olarak yağmur yağdığında üzerindeki kir yıkanarak kayboluyor ve yüzeyin daha temiz ve daha kuru kalmasını sağlıyor.

Boya endüstrisinde kullanılan nanoteknoloji patentlerine dair analize başlamadan önce nanoteknolojiden ve getirdiği yeniliklerlerden kısaca bahsetmek gerekir. Nanoteknoloji, bugün tam ve yüksek performanslı ürünler yapmak için geliştirilen araçlar ve teknikleri kullanarak maddeleri aşağıdan yukarıya oluşturmada tahmini gücü ifade ediyor.


Bilim insanlarının 20. yüzyıldan buyana üzerinde araştırmalar yaptığı nanoteknolojinin getirdiği yenilikler sayesinde bugün; zor kirlenen kumaşlar, dayanıklı camlar, bakteri üremesini engelleyen yüzey kaplamaları gibi pek çok ürün hayatımıza girmeye başladı. Nano malzemeler kullanılarak üretilen ürünlerin kazandığı yenilikler, çok yakın bir gelecekte birçok üründe olmazsa olmaz birer özellik olarak karşımıza çıkacak. Nano-malzemelerin ürünlere kazandırdığı başlıca özellikler ise özetle şöyle sıralanabilir:

  • Yangın geciktirme

  • Aşınmaya direnç

  • Kendisini temizleyebilme

  • Yüksek dayanıklılık

  • Bakteri ve mikrop oluşumunu engelleme

  • Su izolasyonu

  • Isı ve elektriği iletme

  • Çizilmeyi önleme


Kendisine birçok sektörde farklı kullanım alanları oluşturan nanoteknoloji araştırmalarının sonucu olarak ortaya çıkan patentlerin sayısı ise gün geçtikçe artıyor. Multi-disipliner yaklaşım ile geliştirilen nano özellikteki ürünlere ait binlerce patent her yıl veritabanlarında yayınlanıyor ve bu alanda teknoloji geliştirenlerin bilgisine sunuluyor. 2010 yılından buyana nanoteknoloji ile ilgili teknolojilere ait yayınlanan patentlerin sayısındaki artış, nano özellikteki ürünlerin hayatımıza entegre oluşunun da bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.


Nanoteknoloji patentlerindeki artış kadar, bu teknolojileri üreten ülkelerin gösterdikleri gelişimin de dikkatle izlenmesi gerekiyor. Yıllara göre yayınlanan nanoteknoloji patentlerinin başvuru sahiplerinin ülkelerini analiz ettiğimizde;

2008 yılına kadar ABD’nin üstünlüğü görülürken 2009 yılından günümüze kadar gelen sürede ise nanoteknoloji alanındaki üstünlük Çin’in eline geçmiş gözüküyor.
Grafik 1: Nanoteknoloji Alanında Yayınlanan Patentlerin Sayıları

Nanoteknolojinin kullanıldığı önemli alanlar arasında yer alan boya endüstrisini dikey alanlardan biri olarak ele alıp yayınlanan patent verisini analiz ettiğimizde, bu alandaki lider firmaları, üniversiteleri, teknolojinin trendini ve ülkelerin üstünlük haritasını ortaya çıkarabiliyoruz. Bu kapsamda, ‘Nanotechnology in Paint Industry’ adıyla yayınladığımız raporda yer alan analiz sonuçlarına göre ortaya çıkan bazı istatistikleri inceleyelim.

Grafik 2: Boya Endüstrisindeki Nanoteknoloji ile ilgili Yayınlanan Patentlerin Yıllara Göre Dağılımı

Nanoteknoloji ile ilgili yayınlanan patentlerin ortalama %4 kadarı boya endüstrisi ile ilgili olduğu görülüyor. Nanoteknolojinin geniş kullanım alanlarından sadece biri olan nano-boyalar, kendi kategorisinde önemli bir teknoloji geliştirme rekabetinin olduğu bir dünya. Boya Endüstrisinde nanoteknolojinin kullanımı ile ilgili en fazla patent başvurusu yapan kurumların yıllara göre bu alandaki liderliklerine baktığımızda üstünlüğün yıldan yıla değiştiğini görüyoruz. Ancak HON HAI PREC firması (Apple ürünlerini üreten Foxconn olarak da bilinir), 2009–2012 yılları arasında bu alandaki liderliğini 4 yıl üst üste sürdürebilmiş. 2018 yılının ilk 8 ayında ise IBM liderliği şimdilik ele geçirmiş durumda. Liderlik tablosunun son durumuna 2018 yılını tamamladığımızda tekrar incelememiz gerekecek.

Grafik 3: Boya Endüstrisinde Nanoteknolojinin Kullanımı ile İlgili Patent Liderliğinin Yıllara Göre Dağılımı

Bu alanda en fazla patent başvurusu olan firmalara (Grafik 4) ve üniversitelere (Grafik 5) baktığımızda ise dev firmaların üstünlüğü ve Çinli üniversitelerin liderliği dikkat çekiyor. Yayınlanmış patent başvuru rakamlarına göre lider firmalar arasında ilk üçte 3M, XEROXve FUJIFILM’in yer aldığını görüyoruz.

Grafik 4: Boya Endüstrisinde Nanoteknolojinin Kullanımı ile İlgili Patent Lideri Firmalar
Üniversitelere bakacak olursak; UNIVERSITY OF ZHEJIANG, UNIVERSITY OF SOUTH CHINA TECH ve UNIVERSITY OF FUDAN bu alandaki buluşlarıyla başı çekiyor.
Grafik 5: Boya Endüstrisinde Nanoteknolojinin Kullanımı ile İlgili Patent Lideri Üniversiteler

Bu alandaki teknoloji trendlerini incelediğimizde ise patent veri analizi bize şunu söylüyor: Boya endüstrisinde nanoteknolojinin en fazla kullanılmaya başlandığı dikey alanın ‘elektrik iletkenliği olan boyalar’ olma ihtimali çok yüksek. Diğer yandan, ‘biyosit içeren boyalar’ ve ‘silika içeren boyalar’ ise diğer izlenmesi gereken alanlar.


Grafik 6: Patent Sınıflarına Göre Nanoboyalardaki Trend Teknoloji Alanları

Peki, Nanoboyalar alanında dünyada tüm bu gelişmeler olurken Türkiye’de kimler bu alanda aktif biliyor muyuz? Türkiye pazarına göz attığımızda Gülşen Çeliker, Dilek Yücel ve Ertuğrul Arpaç isimli buluşçular bu alanda yaptıkları çalışmalarıyla dikkat çekerken; DYO Boya, Vestel, Tüpraş gibi firmalar da nanoboya alanında patent üreten firmalar olarak listede yerlerini alıyorlar.

Grafik 7: Türkiye’de Nanoboya Alanında Patent Üreten Buluşçular

Türkiye’de nanoboya alanında ar-ge ve ticarileştirme faaliyetleri yapan firmalar, üniversiteler veya girişimciler, patent verisinden çıkarılan bu bilgiler ile inovasyon süreçlerindeki stratejilerine ve işbirliklerine yön verebilirler.

Grafik 8: Türkiye’de Nanoboya Alanında Patent Üreten Firmalar

Nanoboyalar ile ilgili bu blog yazımızı, 2018 yılında üyelerimizle paylaştığımız ‘Nanotechnology in Paint Industry’ adlı raporda yer alan analiz sonuçlarına göre oluşturduk. Bu tespitlerden yola çıkarak şunu söyleyebiliriz; eğer sektörünüz ile ilgili patent verilerini düzenli takip edebilirseniz, bu veriler şirketinizin stratejik kararlarında önemli roller üstlenebilir. Patent verilerinin istatistiki veri olarak kullanılmaları halinde içinde barındırdıkları anlamlar ile teknoloji geliştirmeye yönelik stratejik çalışmalar yapma hedefinde olan karar vericiler için büyük bir potansiyel taşıdığını söylemek mümkün. Diğer teknoloji alanlarına dair patent analizlerimizi incelemek için bizi sosyal medya üzerinden de takip edebilirsiniz.


Not (1): Analiz sonuçlarında yer alan istatistikler, 01.08.18 tarihine kadar yayınlanmış olan patent sayılarını ifade etmektedir.

381 views0 comments

Comments


bottom of page